Có 1 kết quả:

gū ér yuàn

1/1

gū ér yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orphanage
(2) child asylum