Có 1 kết quả:

gū āi zǐ

1/1

gū āi zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) orphan