Có 1 kết quả:

gū dú yú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

alone in the world (idiom)