Có 1 kết quả:

gū kǔ líng dīng

1/1

gū kǔ líng dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

solitary and impoverished (idiom)