Có 1 kết quả:

xué lì ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) educational background
(2) academic qualifications