Có 1 kết quả:

xué táng

1/1

xué táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) college
(2) school (old)