Có 1 kết quả:

xué mèi

1/1

xué mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

junior or younger female schoolmate