Có 1 kết quả:

xué hǎi fàn zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

sailing on the sea of learning (idiom)