Có 1 kết quả:

xué jiū

1/1

xué jiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pedant