Có 1 kết quả:

Sūn Zhōng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Dr Sun Yat-sen (1866-1925), first president of the Republic of China and co-founder of the Guomintang 國民黨|国民党
(2) same as 孫逸仙|孙逸仙