Có 1 kết quả:

sūn nǚ

1/1

sūn nǚ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cháu gái gọi bằng ông bà

Từ điển Trung-Anh

(1) son's daughter
(2) granddaughter

Một số bài thơ có sử dụng