Có 1 kết quả:

sūn nǚ xu

1/1

sūn nǚ xu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) son's daughter's husband
(2) granddaughter's husband