Có 1 kết quả:

sūn xí fu

1/1

sūn xí fu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) son's son's wife
(2) grandson's wife