Có 1 kết quả:

xué lì

1/1

xué lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scholastic attainments

Một số bài thơ có sử dụng