Có 1 kết quả:

xué jiū

1/1

xué jiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pedant

Một số bài thơ có sử dụng