Có 1 kết quả:

xué ér bù sī zé wǎng , sī ér bù xué zé dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

To learn without thinking is confusing, to think without learning is dangerous (Confucius)