Có 1 kết quả:

niè bào

1/1

niè bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bad karma