Có 1 kết quả:

niè yuán

1/1

niè yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ill-fated relationship