Có 1 kết quả:

niè yuán

1/1

niè yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ill-fated relationship