Có 1 kết quả:

niè zhàng

1/1

niè zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil creature

Một số bài thơ có sử dụng