Có 1 kết quả:

Níng xiāng xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningxiang county in Changsha 長沙|长沙[Chang2 sha1], Hunan