Có 1 kết quả:

nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi ㄋㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥˋ ㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. would rather be a chicken's head than a phoenix's tail (idiom)
(2) fig. to prefer to be a big fish in a small pond rather than a small fish in a big pond