Có 1 kết quả:

Níng huà

1/1

Níng huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ninghua county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian