Có 1 kết quả:

Níng huà xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ninghua county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian