Có 1 kết quả:

Níng xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ning county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu