Có 1 kết quả:

Níng xiàn

1/1

Níng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ning county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu