Có 1 kết quả:

Níng guó shì

1/1

Níng guó shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningguo county level city in Xuancheng 宣城[Xuan1 cheng2], Anhui