Có 1 kết quả:

Níng chéng

1/1

Níng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningcheng county of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia