Có 1 kết quả:

Níng ān

1/1

Níng ān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ning'an county level city in Mudanjiang 牡丹江, Heilongjiang