Có 1 kết quả:

Níng qiáng

1/1

Níng qiáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningqiang County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi