Có 1 kết quả:

Níng dé

1/1

Níng dé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningde prefecture level city in Fujian