Có 1 kết quả:

Níng dé dì qū ㄋㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningde prefecture in Fujian