Có 1 kết quả:

Níng dé shì

1/1

Níng dé shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningde prefecture level city in Fujian