Có 1 kết quả:

Níng míng

1/1

Níng míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningming county in Chongzuo 崇左[Chong2 zuo3], Guangxi