Có 1 kết quả:

Níng jìn

1/1

Níng jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningjin county in Xingtai 邢台[Xing2 tai2], Hebei