Có 1 kết quả:

Níng wǔ xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄨˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningwu county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi