Có 1 kết quả:

Níng wǔ xiàn

1/1

Níng wǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningwu county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi