Có 1 kết quả:

Níng jiāng

1/1

Níng jiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningjiang district of Songyuan city 松原市, Jilin