Có 1 kết quả:

Níng jiāng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningjiang district of Songyuan city 松原市, Jilin