Có 1 kết quả:

Níng hé xiàn

1/1

Níng hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ninghe county in Tianjin 天津[Tian1 jin1]