Có 1 kết quả:

Níng bō

1/1

Níng bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningbo subprovincial city in Zhejiang