Có 1 kết quả:

Níng bō dì qū ㄋㄧㄥˊ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningbo prefecture, Zhejiang