Có 1 kết quả:

Níng bō dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningbo prefecture, Zhejiang