Có 1 kết quả:

Níng jīn

1/1

Níng jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningjin county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong