Có 1 kết quả:

Níng hǎi

1/1

Níng hǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ninghai county in Ningbo 寧波|宁波[Ning2 bo1], Zhejiang