Có 1 kết quả:

Níng làng xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄌㄤˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ninglang Yizu autonomous county in Lijiang 麗江|丽江[Li4 jiang1], Yunnan