Có 1 kết quả:

Níng biān

1/1

Níng biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yongbyon (Ryeongbyeon), site of North Korean nuclear reactor