Có 1 kết quả:

Níng yuǎn

1/1

Níng yuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningyuan county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan