Có 1 kết quả:

Níng yuǎn xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningyuan county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan