Có 1 kết quả:

Níng dū

1/1

Níng dū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningdu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi