Có 1 kết quả:

Níng dū xiàn ㄋㄧㄥˊ ㄉㄨ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ningdu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi