Có 1 kết quả:

Níng yáng

1/1

Níng yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningyang county in Tai'an 泰安[Tai4 an1], Shandong