Có 1 kết quả:

Níng shǎn

1/1

Níng shǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningshan County in Ankang 安康[An1 kang1], Shaanxi